info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.02, godz. 21:08
kontakt
METAVERSUM

Komunikaty

02/02/23 15:58  brak uprawnień METAVERSUM SA (3/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego
27/01/23 20:51  brak uprawnień METAVERSUM SA (2/2023) Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
17:06 Metaversum S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B
19/01/23 14:47 Metaversum S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej. Dokapitalizowanie Emitenta
18/01/23 22:35 Metaversum S.A.: Zmiana stanu posiadania
11/01/23 09:11  brak uprawnień METAVERSUM SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
30/12/22 11:31 Metaversum S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B
23/12/22 10:27 Metaversum S.A.: Zbycie praw do gier i marki "Alder's Blood"
21/12/22 16:12  brak uprawnień METAVERSUM SA (25/2022) Wpis zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców
07/12/22 18:25 Metaversum S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 07.12.2022 roku
18:10  brak uprawnień METAVERSUM SA (24/2022) Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 07.12.2022 roku
22/11/22 18:40 Metaversum S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.11.2022 roku
18:31  brak uprawnień METAVERSUM SA (23/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.11.2022 roku
14/11/22 10:52  brak uprawnień METAVERSUM SA (22/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
08/11/22 19:41 Metaversum S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.11.2022 roku