info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:21
kontakt
MERCATOR

Komunikaty

23/11/21 17:36 MERCATOR MEDICAL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:23 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/11/21 23:58 MERCATOR MEDICAL S.A.: Informacje o stanie posiadania akcji Emitenta
19/11/21 19:07 MERCATOR MEDICAL S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
18:58 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:43 MERCATOR MEDICAL S.A.: Korekta w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
17/11/21 19:34 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta
15:11  brak uprawnień Mercator Medical spodziewa się w '22 poprawy wyniku EBITDA w części dystrybucyjnej
15/11/21 18:32  brak uprawnień Zysk netto Mercator Medical w III kw. wyniósł 39,5 mln zł; wyższy od szacunków spółki (opis)
17:54  brak uprawnień Zysk netto Mercator Medical w III kw. wyniósł 39,5 mln zł; wyższy niż zakładał szacunek spółki
17:19 MERCATOR MEDICAL S.A.: MERCATOR MEDICAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/11/21 23:37  brak uprawnień mBank dołączy do indeksu MSCI Poland po sesji 30 listopada
05/11/21 18:34  brak uprawnień Walne Mercatora zdecyduje o nabywaniu akcji spółki przez podmioty zależne
17:47 MERCATOR MEDICAL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:36 MERCATOR MEDICAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia