info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 18:11
kontakt
MENNICAS

Komunikaty

15/04/24 20:26 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
19/03/24 23:50 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (2/2024) Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2023 rok
14/03/24 12:08 brak uprawnień W '24 sprzedaż złota może wzrosnąć na rynku o kilka proc. rdr - Mennica Skarbowa (popr.)
11:26 brak uprawnień W '24 sprzedaż złota może wzrosnąć na rynku o kilkanaście proc. rdr - Mennica Skarbowa
17/01/24 11:12 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 22:22 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (13/2023) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 r.
17/11/23 22:00 MENNICA SKARBOWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z Panią Agnieszką Olewską oraz Fundacją Rodzinną AMO w celu zakończenia sporu korporacyjnego w Spółce
13/11/23 18:37 MENNICA SKARBOWA S.A.: Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
11/11/23 00:27 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (12/2023) Ponowna wysyłka załącznika z raportem kwartalnym
10/11/23 23:55 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (11/2023) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za III kwartał 2023 r.
16/10/23 21:09 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
19/09/23 23:06 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (10/2023) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
14/09/23 00:01 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
11/08/23 21:41 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (9/2023) Informacja o korekcie raportu rocznego za II kwartał 2023
10/08/23 23:49 brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (8/2023) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2023 r.