info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 12:33
kontakt
MENNICA

Komunikaty

21/08/21 23:24 MENNICA: Wygaśnięcie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A
02/08/21 21:23 MENNICA: MENNICA formularz raportu półrocznego
21:22 MENNICA: MENNICA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
15:26  brak uprawnień MENNICA POLSKA SA (1/2021) Mennica Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/07/21 15:21 MENNICA: przedłużenie okresu związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
19/07/21 18:11  brak uprawnień Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50 proc. biurowca Mennica Legacy Tower
17:44 MENNICA: Złożenie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
02/07/21 16:17 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
30/06/21 17:59 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
22/06/21 15:13 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy
21/06/21 15:10 MENNICA: Przekazanie przez Spółkę informacji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez spółkę zależna od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
10/06/21 14:51 MENNICA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku
13:26  brak uprawnień Mennica Polska wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję, więcej niż rekomendował zarząd
13:17 MENNICA: Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2020
11:53 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2021 roku