info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 19:24
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

17/12/21 16:19 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
16/12/21 18:54 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
25/11/21 16:32 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Weryfikacja prognozowanych krzywych odzysków dla portfeli wierzytelności
17/11/21 16:48 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
16/11/21 21:45 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
05/10/21 17:00 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Rozpoczęcie procesu odtworzenia czynności rachunkowo-sprawozdawczych
29/09/21 13:21 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
27/09/21 19:06 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
24/08/21 21:57 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ? zmiana terminu rozpoczęcia sprawozdania funkcji
21:55 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
23/07/21 15:36 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2021) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
15:33 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
15:29 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2021) Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu
15:27 brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2021) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki
12:02 KANCELARIA MEDIUS S.A.: Decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego