info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 05:12
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

23/10/20 20:10  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D oraz E1 spółki MEDINICE S.A
22/10/20 12:48 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
21/10/20 15:03 MEDINICE S.A.: Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
19/10/20 16:39 MEDINICE S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
15:51  brak uprawnień MEDINICE SA (24/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
13/10/20 14:06 MEDINICE S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
02/10/20 15:21  brak uprawnień MEDINICE SA (23/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
30/09/20 12:21 MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie CoolCryo
29/09/20 12:14 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek "Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej"
28/09/20 16:41  brak uprawnień MEDINICE SA (22/2020) Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii I
16:24 MEDINICE S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
24/09/20 19:10 MEDINICE S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o.
14:08 MEDINICE S.A.: Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii I
17/09/20 18:18  brak uprawnień Medinice ustaliły cenę emisyjną akcji serii I na 12,20 zł
18:01 MEDINICE S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.