info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 10:23
kontakt
MEDIACAP

Komunikaty

27/11/21 08:42 MEDIACAP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
26/11/21 11:56 MEDIACAP S.A.: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11:51 MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
11:49 MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
11:46 MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
11:35 MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
11:32 MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
23/11/21 17:05  brak uprawnień Komunikat po i fazie przyjmowania zapisów o zawartych transakcjach w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MEDIACAP SA
19/11/21 16:59  brak uprawnień W I fazie wezwania na Mediacap zapisami objęto 2.257.663 akcji spółki
16:45 MEDIACAP S.A.: Otrzymanie informacji o liczbie akcji objętych zapisami w ramach I fazy wezwania
15:36 MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
16/11/21 09:33 MEDIACAP S.A.: Otrzymanie odpowiedzi Wzywających na pisemne oświadczenie Akcjonariuszy w sprawie Wezwania
15/11/21 07:53 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/21 20:51  brak uprawnień Fundusze nie chcą sprzedać akcji w wezwaniu na Mediacap
20:39 MEDIACAP S.A.: Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania