info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 07:42
kontakt
MEDIACAP

Komunikaty

20/07/21 21:39 MEDIACAP S.A.: Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta
21:27 MEDIACAP S.A.: Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariusza w sprawie Wezwania
13/07/21 22:19  brak uprawnień Cztery fundusze nie sprzedadzą akcji Mediacapu w wezwaniu po 2,7 zł za sztukę
21:16 MEDIACAP S.A.: Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania
06/07/21 19:16  brak uprawnień Ravenmedia chce kupić w wezwaniu 35,6 proc. akcji Mediacapu po 2,7 zł za walor
19:09  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MEDIACAP SA
05/07/21 20:53 MEDIACAP S.A.: Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania
20:49 MEDIACAP S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie
01/07/21 05:39 MEDIACAP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r.
05:35 MEDIACAP S.A.: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 r.
17/06/21 12:55 MEDIACAP S.A.: Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych
03/06/21 22:00 MEDIACAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/21 21:47 MEDIACAP S.A.: MEDIACAP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/21 14:18 MEDIACAP S.A.: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.
20/05/21 17:32 MEDIACAP S.A.: Nabycie 270 udziałów i zwiększenie stanu posiadania do 94,85% w kapitale zakładowym LTTM sp. z o.o.