info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 03:31
kontakt
MDIENERG

Komunikaty

01/06/23 14:02 MDI ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.
29/05/23 17:30 MDI ENERGIA S.A.: Pismo od mBank S.A.
17:27 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu kwartalnego
28/04/23 19:46 MDI ENERGIA S.A.: Pismo od mBank S.A.
19:45 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A.
31/03/23 13:22 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
28/03/23 12:07 MDI ENERGIA S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
01/02/23 13:03 MDI ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
08/12/22 15:13 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu
24/11/22 14:46 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu.
18/11/22 17:15 MDI ENERGIA S.A.: Pisma od mBank S.A. i ING Bank Śląski S.A.
17:04 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu kwartalnego
03/11/22 10:12 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu.
30/09/22 19:30 MDI ENERGIA S.A.: Pisma od mBank S.A. i ING Bank Śląski S.A.
19:26 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu półrocznego