info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 00:07
kontakt
MCI

Komunikaty

11/08/20 09:45 MCI: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10/08/20 11:45  brak uprawnień Akcjonariusze ATM zdecydowali wycofaniu spółki z giełdy
04/08/20 22:36 MCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
16/07/20 13:59 MCI: Informacja na temat wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie przez MCI Capital S.A. działalności zarządzającego ASI, jako wewnętrznie zarządzającego ASI
13/07/20 15:04  brak uprawnień Akcjonariusze ATM zdecydują o wycofaniu spółki z giełdy
02/07/20 17:19 MCI: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
17:17 MCI: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
30/06/20 23:22 MCI: Zmiany w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.
26/06/20 00:14 MCI: Wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco S.A.
19/06/20 21:17 MCI: Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii O
17/06/20 20:09  brak uprawnień Większościowy akcjonariusz ATM rozważa pozyskanie inwestora dla spółki i chce wycofać ją z giełdy
16/06/20 21:02 MCI: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
20:58 MCI: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
10/06/20 21:01 MCI: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/06/20 23:22 MCI: Powołanie Członka Zarządu MCI Capital S.A.