info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 01:00
kontakt
MCI

Komunikaty

12/09/19 11:31 MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K
05/09/19 23:16  brak uprawnień MCI Capital zanotowało w II kw. 2019 stratę w wysokości 11,3 mln zł
22:12 MCI: MCI formularz raportu półrocznego
21/08/19 15:21 MCI: Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
05/08/19 18:59 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
02/08/19 17:16 MCI: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
01/08/19 17:26  brak uprawnień MCI Capital skupi do 3 mln akcji własnych po 10 zł za papier
17:13 MCI: Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
31/07/19 18:19 MCI: Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
22/07/19 10:25 MCI: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
15/07/19 21:47  brak uprawnień MCI Capital chce skupić do 3 mln akcji własnych po 10 zł za papier
21:12 MCI: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
03/07/19 19:14  brak uprawnień MCI Capital dał prokuraturze dokumenty w zw. ze śledztwem ws. nabywania certyfikatów MCI.TechVentures
18:43 MCI: Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
02/07/19 10:51  brak uprawnień Noble Securities wycenia akcje MCI Capital na 26,5 zł