info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 14:28
kontakt
MCI

Komunikaty

27/05/20 20:26 MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii P
20/05/20 21:59 MCI: MCI formularz raportu kwartalnego
29/04/20 21:11 MCI: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
28/04/20 23:18 MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii P
23/04/20 00:09 MCI: MCI formularz raportu rocznego
22/04/20 19:17 MCI: Zbycie akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10/04/20 19:08 MCI: Zmiana terminów przekazywania jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku
07/04/20 18:22 MCI: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
02/04/20 12:00 MCI: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
13/03/20 22:27 MCI: Wygaśniecie gwarancji finansowej udzielonej przez Spółkę
12/03/20 16:51  brak uprawnień Noble Securities obniżył wycenę akcji MCI Capital do 21,9 zł
06/03/20 13:42 MCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
04/03/20 18:42  brak uprawnień GPW: w związku z wykupem obligacji serii P spółki MCI CAPITAL S.A. (MCI0321), oznaczonych kodem "PLMCIMG00251" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na Catalyst.
02/03/20 12:31 MCI: Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii P
27/02/20 16:31 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane