info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 06:51
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

19/05/20 15:52 MBF GROUP S.A.: Finalizacja umowy ramowej
14:21 MBF GROUP S.A.: Realizacja sprzedaży zakontraktowanej dostawy maseczek ochronnych - zamknięcie kontraktu
15/05/20 23:25  brak uprawnień MBF GROUP SA (11/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
30/04/20 15:04 MBF GROUP S.A.: Realizacja zamówienia o istotnej wartości - sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 29/2020
14:57 MBF GROUP S.A.: Realizacja zamówienia o istotnej wartości
18/04/20 21:35 MBF GROUP S.A.: Powiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki
17/04/20 14:42 MBF GROUP S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/04/20 14:47 MBF GROUP S.A.: Realizacja umowy ramowej - sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 24/2020
11:21 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy ze spółką powiązaną
10:05  brak uprawnień MBF GROUP SA (10/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
09:53 MBF GROUP S.A.: Realizacja umowy ramowej
09:52 MBF GROUP S.A.: Realizacja umowy ramowej
10/04/20 19:04 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji podmiotu z branży gier komputerowych
08/04/20 12:10 MBF GROUP S.A.: Zawarcie kontraktu na dostawy i dystrybucję kabin diagnostycznych i dezynfekujących
10:00 MBF GROUP S.A.: Realizacja umowy ramowej