info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 10:24
kontakt
MBANK

Komunikaty

18/10/21 16:04  brak uprawnień Rezerwa na ryzyko prawne mBanku w III kw. wyniosła 436,8 mln zł; wynik za III kw. był dodatni (opis)
15:45  brak uprawnień Koszty ryzyka prawnego mBanku dot. kredytów CHF w III kw. wyniosą 436,8 mln zł; wynik za III kw. był dodatni
15:38 mBank: Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
12/10/21 11:43 mBank: Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym
08/10/21 14:19 mBank: Dopuszczenie 8.365 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
12:57 mBank: Warunkowa rejestracja akcji mBanku przez KDPW
12:44  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.
29/09/21 15:52 mBank: Rozwiązanie umowy z firmą audytorską - za porozumieniem stron
27/09/21 16:02 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
23/09/21 16:38 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
22/09/21 08:00  brak uprawnień mBank planuje kilka dużych IPO spółek, chce specjalizować się w emisji zielonych obligacji
21/09/21 09:22 mBank: Podwyższenie ratingu obligacji uprzywilejowanych mBanku przez Fitch
08:59 mBank: Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych
20/09/21 16:18 mBank: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
14:41 mBank: Rejestracja 1656 akcji mBanku S.A. w KDPW