info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 18:16
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

29/02/24 23:47 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej uruchomienia pizzerii Maxi Pizza w Łodzi
10/02/24 14:57  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
07/02/24 20:03  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 09:52  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 16:43 MAXIPIZZA S.A.: Przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
14/11/23 22:13  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
02/10/23 13:38  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (13/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii M
21/09/23 14:58 MAXIPIZZA S.A.: Zawiadomienie o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR
14/08/23 16:43  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
30/06/23 18:37 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 30.06.2023 r.
17:16  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (11/2023) Uchwały podjęte przez ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
02/06/23 18:18  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (10/2023) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r.
18:10 MAXIPIZZA S.A.: Projekty uchwał na ZWZ Spółki zwołane na dzień 30.06.2023 r.
17:59 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. na dzień 30.06.2023 r.
25/05/23 15:01  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (9/2023) Raport roczny za rok 2022