info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.14, godz. 05:27
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

08/07/20 18:26  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (9/2020) Zwołanie NWZ Maxipizza S.A. na dzień 4.08.2020 r.
18:14 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxipizza S.A. na dzień 4.08.2020 r.
26/06/20 12:09 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 22.06.2020 r.
22/06/20 17:17  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (8/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ Maxipizza S.A. w dniu 22.06.2020 r.
02/06/20 18:34 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
29/05/20 15:39 MAXIPIZZA S.A.: Oddalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach skargi wniesionej przez Emitenta
26/05/20 19:22  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (7/2020) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Maxipizza S.A. na dzień 22.06.2020 r.
19:14 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie ZWZ Maxipizza S.A. na dzień 22.06.2020 r.
22/05/20 20:23  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (6/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
15/05/20 20:32  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (5/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
24/03/20 19:46 MAXIPIZZA S.A.: Przedłużenie umowy o kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej
15:15  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (4/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki przez sąd rejestrowy.
16/03/20 23:35 MAXIPIZZA S.A.: Zmiana związana z tytułem prawnym do lokalu pizzerii w Poznaniu
02:06 MAXIPIZZA S.A.: Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki Maxipizza S.A.
14/02/20 20:02  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.