info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.29, godz. 15:33
kontakt
MAXIPIZZ

Komunikaty

21/01/20 19:21 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie przez Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
08/01/20 18:25 MAXIPIZZA S.A.: Odrzucenie wniesionego przez Emitenta protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
19/12/19 19:17 MAXIPIZZA S.A.: Podpisanie Oferty ( Promesy ) na refinansowanie kosztów nabycia lokalu użytkowego w Kielcach
19:11 MAXIPIZZA S.A.: Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Maxipizza S.A. w dniu 18.12.2019 r.
18/12/19 23:28  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (26/2019) Treść uchwał podjętych przez NWZ Maxipizza S.A. w dniu 18.12.2019 r.
12/12/19 23:30 MAXIPIZZA S.A.: Zawarcie dwóch umów ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży
23:26 MAXIPIZZA S.A.: Wniesienie przez Emitenta protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
06/12/19 14:32 MAXIPIZZA S.A.: Informacja o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPSW.02.05.00 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
21/11/19 23:21 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19:53 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:47 MAXIPIZZA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16:40  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (25/2019) Zwołanie NWZ na dzień 18.12.2019 r.
16:32 MAXIPIZZA S.A.: Zwołanie NWZ Maxipizza S.A. na dzień 18.12.2019 r.
20/11/19 23:35  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (24/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki
14/11/19 22:14  brak uprawnień MAXIPIZZA SA (23/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.