info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 00:19
kontakt
MASSMEDICA

Komunikaty

27/11/20 14:01 MASSMEDICA S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
13:31 MASSMEDICA S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
13/11/20 09:26  brak uprawnień MASSMEDICA SA (15/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
09/11/20 10:56 MASSMEDICA S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
03/11/20 12:59  brak uprawnień MASSMEDICA SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku
15/10/20 12:25 MASSMEDICA S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
12:20 MASSMEDICA S.A.: Zawarcie umowy na dostawę robota operacyjnego Omnibotics?
29/09/20 12:08 MASSMEDICA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
03/09/20 16:19 MASSMEDICA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
01/09/20 16:43  brak uprawnień MASSMEDICA SA (13/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołanie jej członków na nową kadencję
14:53  brak uprawnień MASSMEDICA SA (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.
31/08/20 14:21  brak uprawnień MASSMEDICA SA (11/2020) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok
14:18  brak uprawnień Massmedica wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję
14:13 MASSMEDICA S.A.: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok
11/08/20 11:55  brak uprawnień MASSMEDICA SA (10/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku