info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 10:20
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

25/05/23 17:54 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu kwartalnego
17:24 ManyDev Studio S.E.: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki
05/05/23 16:16 ManyDev Studio S.E.: Powzięcie informacji o zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego
27/04/23 23:26 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E.
16:27 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
26/04/23 18:40 ManyDev Studio S.E.: Otrzymanie informacji o planowanej odmowie wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ManyDev Studio SE za 2022 rok
12/04/23 17:05 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
30/03/23 17:26 ManyDev Studio S.E.: Korekta raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r.
08/03/23 19:02 ManyDev Studio S.E.: Złożenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
21/02/23 17:29 ManyDev Studio S.E.: Zawarcie umowy wydawniczej i deweloperskiej z Plug In Digital
10/02/23 20:36 ManyDev Studio S.E.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego
07/02/23 17:45 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego
11/01/23 19:18 ManyDev Studio S.E.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
12/12/22 22:02 ManyDev Studio S.E.: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:03 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów