info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 19:53
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

08/03/23 19:02 ManyDev Studio S.E.: Złożenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
21/02/23 17:29 ManyDev Studio S.E.: Zawarcie umowy wydawniczej i deweloperskiej z Plug In Digital
10/02/23 20:36 ManyDev Studio S.E.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego
07/02/23 17:45 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego
11/01/23 19:18 ManyDev Studio S.E.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
12/12/22 22:02 ManyDev Studio S.E.: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 28/2022 -Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:03 ManyDev Studio S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
22/11/22 22:06 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu kwartalnego
17/11/22 12:14 ManyDev Studio S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
10/11/22 20:29 ManyDev Studio S.E.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.
20:27 ManyDev Studio S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
20:26 ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
09/11/22 17:30  brak uprawnień MANYDEV STUDIO SE (2/2022) ManyDev Studio SE Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12/10/22 13:48 ManyDev Studio S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
13:46 ManyDev Studio S.E.: Uchwała Zarządu o zwróceniu się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o istnieniu spółki