info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.11, godz. 20:03
kontakt
MAKOLAB

Komunikaty

06/12/23 17:35 MAKOLAB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 grudnia 2023 roku
17:18  brak uprawnień MAKOLAB SA (30/2023) Treść uchwał podjętych przez NWZA MakoLab S.A. w dniu 06.12.2023 r.
17:06 MAKOLAB S.A.: Treść uchwał podjętych przez NWZA MakoLab S.A. w dniu 06.12.2023 r.
14/11/23 15:24  brak uprawnień MAKOLAB SA (29/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023
11:59  brak uprawnień MAKOLAB SA (28/2023) Raport miesięczny za październik 2023
08/11/23 14:49  brak uprawnień MAKOLAB SA (27/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 06.12.2023
14:38 MAKOLAB S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 06.12.2023
31/10/23 17:12 MAKOLAB S.A.: Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2023 i 2024
16:53  brak uprawnień MAKOLAB SA (26/2023) Uchylenie uchwały o powołaniu Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
16:48 MAKOLAB S.A.: Uchylenie uchwały o powołaniu Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
25/10/23 18:00  brak uprawnień MAKOLAB SA (25/2023) Odmowa wpisu zmian do KRS w zw. z powołaniem Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
17:38 MAKOLAB S.A.: Odmowa wpisu zmian do KRS wz. powołaniem Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
13/10/23 12:48  brak uprawnień MAKOLAB SA (24/2023) Raport miesięczny za wrzesień 2023
02/10/23 17:34 MAKOLAB S.A.: Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2023 i 2024
17:25  brak uprawnień MAKOLAB SA (23/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.