info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.23, godz. 02:27
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

29/06/23 07:06  brak uprawnień Makarony Polskie nie wykluczają przejęć; chcą inwestować w robotyzację (wywiad)
07:05  brak uprawnień Makarony Polskie chcą w tym roku co najmniej powtórzyć ubiegłoroczne wyniki (wywiad)
27/06/23 18:43 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 27 czerwca 2023 roku
18:11 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 27 czerwca 2023 roku
15:11  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,60 zł dywidendy na akcję
15:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
26/06/23 15:49 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rejestracja połączenia spółki Makarony Polskie SA ze spółką zależną SAS Sp. z o.o.
30/05/23 22:19 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
26/05/23 20:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/23 19:33  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję
10:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy
10:08 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
09:39 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wybór firmy audytorskiej
09:03 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022
08:39 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022