info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.16, godz. 14:45
kontakt
LZPS

Komunikaty

15/07/20 17:11 PROTEKTOR: Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu.
09/07/20 12:36 PROTEKTOR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2020 r.
11:54 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 8 lipca 2020 r.
08/07/20 18:04 PROTEKTOR: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
17:36 PROTEKTOR: Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.
06/07/20 20:15 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatur na cz łonka Rady Nadzorczej.
17:43 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
16:15  brak uprawnień Protektor stawia m.in. na rozwój produktu, na razie nie planuje przejęć (wywiad)
11:09  brak uprawnień Protektor chce wrócić do wypłaty dywidendy w 2022 r.
24/06/20 21:13 PROTEKTOR: Wybór biegłego rewidenta.
18/06/20 08:47  brak uprawnień Protektor w strategii na lata 2020-23 zakłada wzrost przychodów do 180 mln zł i 14 proc. marżę EBITDA
08:27 PROTEKTOR: Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2020 - 2023
10/06/20 13:32 PROTEKTOR: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01/06/20 23:08 PROTEKTOR: PROTEKTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/20 22:57 PROTEKTOR: Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję.