info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 21:34
kontakt
LZPS

Komunikaty

23/09/19 14:57 PROTEKTOR: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
14:03 PROTEKTOR: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
20/09/19 20:54 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
16/09/19 19:29 PROTEKTOR: Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy.
13/09/19 18:06 PROTEKTOR: Spełnienie się warunku i wejście w życie istotnej umowy.
30/08/19 15:14 PROTEKTOR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 2019 r.
28/08/19 14:58 PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
27/08/19 20:38 PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r. oraz projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
23/08/19 14:49 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
19/08/19 22:52 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej.
30/07/19 15:42 PROTEKTOR: Zmiany w Zarządach spółek zależnych od Spółki.
29/07/19 21:19 PROTEKTOR: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
26/07/19 17:31 PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
24/07/19 15:24 PROTEKTOR: Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
08:10  brak uprawnień RN Protektora powołała na stanowisko prezesa Tomasza Malickiego