info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 06:50
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

15/11/21 23:11 brak uprawnień LUKARDI SA (29/2021) Raport kwartalny Lukardi S.A. za III kwartał 2021 roku.
10/11/21 22:06 brak uprawnień LUKARDI SA (28/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.
03/11/21 17:08 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Lukardi S.A. w dniu 2 listopada 2021 r.
02/11/21 17:31 LUKARDI S.A.: Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Lukardi S.A.
16:03 brak uprawnień LUKARDI SA (27/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej.
16:00 brak uprawnień LUKARDI SA (26/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 listopada 2021 roku.
11/10/21 18:47 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B2 spółki LUKARDI S.A.
05/10/21 15:19 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 2 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał.
15:12 brak uprawnień LUKARDI SA (25/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lukardi S.A. na 2 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał.
04/10/21 16:45 brak uprawnień LUKARDI SA (24/2021) Korekta raportu 23/2021 - Powołanie członka Zarządu
16:33 brak uprawnień LUKARDI SA (23/2021) Powołanie Członka Zarządu
01/10/21 19:16 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B2 spółki LUKARDI SA
27/09/21 19:11 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LUKARDI S.A.
17:44 LUKARDI S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej w sprawie przejęcia przez Lukardi S.A. spółki SI-eCommerce sp. z o.o.
17:33 brak uprawnień LUKARDI SA (22/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej.