info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 13:19
kontakt
LUKARDI

Komunikaty

19/09/19 12:21 LUKARDI S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2019 dotyczącego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
10:05 LUKARDI S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
16/09/19 21:51 LUKARDI S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
21:34 LUKARDI S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
21:20  brak uprawnień LUKARDI SA (11/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
13/09/19 16:45 LUKARDI S.A.: Transakcje zrealizowane przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
09/08/19 11:30  brak uprawnień LUKARDI SA (10/2019) Raport kwartalny Lukardi S.A. za II kwartał 2019 roku.
08/07/19 17:26 LUKARDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lukardi S.A. w dniu 1 lipca 2019 r.
01/07/19 19:39 LUKARDI S.A.: Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
19:22  brak uprawnień LUKARDI SA (9/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2019 roku.
03/06/19 19:43 LUKARDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
16:59  brak uprawnień LUKARDI SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 r. wraz projektami uchwał.
31/05/19 20:49  brak uprawnień LUKARDI SA (7/2019) Raport roczny Lukardi S.A. za 2018 rok.
15/05/19 15:16  brak uprawnień LUKARDI SA (6/2019) Raport kwartalny Lukardi S.A. za I kwartał 2019 roku.
13/05/19 16:26  brak uprawnień LUKARDI SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok