info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 22:21
kontakt
LUG

Komunikaty

15/05/24 22:14 brak uprawnień LUG SA (6/2024) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2024 roku
09/05/24 17:48 brak uprawnień Grupa LUG miała w I kw. 0,97 mln zł straty netto - szacunki
17:12 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2024 roku
07/05/24 19:13 brak uprawnień LUG SA (5/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok wraz z załącznikami i Sprawozdaniem nt. zrównoważonego rozwoju
23/04/24 15:18 brak uprawnień LUG SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Grupy Kapitałowej LUG S.A.
12/04/24 16:14 brak uprawnień LUG SA (3/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez LUG S.A.
15:25 LUG S.A.: Przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A.
14/02/24 23:22 brak uprawnień LUG SA (2/2024) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2023 roku
09/02/24 20:05 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2023 roku oraz narastająco za cztery kwartały 2023
22/01/24 11:30 brak uprawnień LUG SA (1/2024) Terminy przekazywania przez LUG S.A. raportów okresowych w roku obrotowym 2024
16/11/23 16:58 brak uprawnień LUG SA (13/2023) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2023-2024
14/11/23 22:20 brak uprawnień LUG SA (12/2023) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku
10/11/23 18:25 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2023
03/11/23 09:40 brak uprawnień LUG SA (11/2023) Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2023 roku
18/08/23 14:34 brak uprawnień LUG SA (10/2023) Jednolity tekst Statutu spółki LUG S.A.