info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 22:03
kontakt
LSTECH

Komunikaty

25/11/20 09:34 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
16/11/20 14:22  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (19/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
13/11/20 15:02 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Informacja w sprawie głosowania Wierzycieli nad przyjęciem układu
02/11/20 14:08 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23/10/20 13:19 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii H
21/10/20 15:27 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli w celu zawarcia układu
15/10/20 14:37 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/10/20 15:04 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Powzięcie informacji o orzeczeniu przez Sąd upadłości Spółki w trakcie trwania procesu restrukturyzacji
29/09/20 13:29 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
28/09/20 10:47 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji serii J, K
08/09/20 14:59  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (18/2020) Uzupełnienie raportu nr 16/2020 z dn. 7.09.2020 r. ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:01 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 7 września 2020 r.
10:23  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (17/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 7.09.2020 r.
09:10 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowień Sądu w sprawie postępowania sanacyjnego
07/09/20 15:12  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (16/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej