info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.19, godz. 04:51
kontakt
LSTECH

Komunikaty

18/10/19 10:54  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (44/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji
10:45 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji
04/10/19 11:30  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (43/2019) Brak wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek
11:27 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek
30/09/19 12:22  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (42/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji
12:16 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji
27/09/19 14:50 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Rozwiązanie umowy o wykonanie robót budowlanych
25/09/19 15:48  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (41/2019) Powołanie Członka Zarządu
11/09/19 12:27  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (40/2019) Korekta raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 11.09.2019 r. ? Rezygnacja członka Zarządu
12:16  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (39/2019) Rezygnacja członka Zarządu
28/08/19 14:54  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (38/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji
14:49 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji
20/08/19 15:18  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (37/2019) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu
19/08/19 14:39  brak uprawnień MODULE TECHNOLOGIES SA (36/2019) Brak wypłaty odsetek od obligacji oraz ich wykupu
14:26 MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Brak wypłaty odsetek od obligacji oraz ich wykupu