info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.13, godz. 01:06
kontakt
LSISOFT

Komunikaty

12/07/24 16:14 LSI SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16:11 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
16:10 LSI SOFTWARE S.A.: Transakcje na akcjach Spółki.
16:08 LSI SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.
10/07/24 13:53 LSI SOFTWARE S.A.: Informacja o wstępnych danych wyników sprzedaży po I półroczu 2024 roku
13:46 LSI SOFTWARE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.
25/06/24 18:52 LSI SOFTWARE S.A.: Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia
22/06/24 18:30 LSI SOFTWARE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18:25 LSI SOFTWARE S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
21/06/24 17:01 LSI SOFTWARE S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
18/06/24 19:20 LSI SOFTWARE S.A.: Porządek obrad ZWZ po wnioskach akcjonariuszy - uzupełnienie
10/06/24 16:27 LSI SOFTWARE S.A.: Porządek obrad ZWZ po wnioskach akcjonariuszy
07/06/24 12:24 LSI SOFTWARE S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI Software S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.
06/06/24 13:47 LSI SOFTWARE S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LSI Software S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.
31/05/24 13:51 LSI SOFTWARE S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie