info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 06:20
kontakt
LOKUM

Komunikaty

19/01/23 18:15  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F spółki LOKUM DEWELOPER S.A.
13:18  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
16/01/23 11:37 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawiadomienie o przedterminowym wykupie 28.288 sztuk obligacji serii F
11/01/23 17:05 LOKUM DEWELOPER S.A.: Nabycie przez Emitenta 21.144 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia
14:03  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2022 roku (tabela)
09/01/23 15:13 LOKUM DEWELOPER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
05/01/23 14:05  brak uprawnień Deweloperzy spodziewają się w ?23 dalszego spadku podaży mieszkań oraz utrzymania obecnych cen - RynekPierwotny. pl
13:36  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w IV kw. 155 lokali, o 30 proc. mniej rdr (opis)
13:00  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w IV kw. 155 lokali
12:49 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2022 rok
22/12/22 17:07 LOKUM DEWELOPER S.A.: Nabycie przez Emitenta 8.500 sztuk obligacji serii F celem umorzenia
20/12/22 17:02 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży oraz cesji praw i obowiązków do prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu
08/12/22 17:05 LOKUM DEWELOPER S.A.: Nabycie przez Emitenta 19.759 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia
30/11/22 11:40 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wpis do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego spółki Lokum Deweloper S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
23/11/22 17:08 LOKUM DEWELOPER S.A.: Nabycie przez Emitenta łącznie 12.998 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia