info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 12:09
kontakt
LOGINTRA

Komunikaty

12/01/23 13:48  brak uprawnień LOGINTRADE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
14/11/22 21:05  brak uprawnień LOGINTRADE SA (7/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
02/09/22 13:45  brak uprawnień LOGINTRADE SA (6/2022) Zakończenie umowy pomiędzy Logintrade S.A. a mBank S.A.
12/08/22 11:09  brak uprawnień LOGINTRADE SA (5/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
29/06/22 15:40 LOGINTRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:35 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
28/06/22 15:03 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022r.
02/06/22 08:32 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2022 r.
30/05/22 17:52  brak uprawnień LOGINTRADE SA (4/2022) Raport roczny Logintrade S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Logintrade za 2021 r.
13/05/22 16:59  brak uprawnień LOGINTRADE SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
14/02/22 17:29  brak uprawnień LOGINTRADE SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
14/01/22 08:48  brak uprawnień LOGINTRADE SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
18/11/21 09:53 LOGINTRADE S.A.: Informacja na temat zmian w Statucie Spółki Logintrade S.A.
12/11/21 11:37  brak uprawnień LOGINTRADE SA (8/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021r.
27/10/21 08:28 LOGINTRADE S.A.: Zmiana wysokości kapitału zakładowego i liczby oraz struktury udziałów w spółce zależnej PZP24.pl sp. z o. o.