info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.30, godz. 20:05
kontakt
LIBET

Komunikaty

30/03/23 18:48 LIBET S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie rozpoczęcia poszukiwań nabywcy nieruchomości Spółki położonej w Pruszkowie
03/02/23 14:23 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2023 - korekta raportu nr 1/2023
31/01/23 11:23 LIBET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2023.
22/12/22 18:28 LIBET S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022 i za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2022 i 2023, (iii) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2022 oraz
30/11/22 17:14  brak uprawnień Libet kontynuuje przegląd opcji strategicznych
17:06 LIBET S.A.: Informacja dotycząca decyzji o kontynuacji przeglądu potencjalnych opcji strategicznych
29/11/22 17:17 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/22 09:59 LIBET S.A.: Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską i jej rozwiązanie.
01/10/22 00:36 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/22 18:08  brak uprawnień Libet zawarł umowy sprzedaży nieruchomości i środków trwałych za łącznie ok. 36,8 mln zł
17:13 LIBET S.A.: Zawarcie umów sprzedaży środków trwałych, umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych w Żorach.
26/08/22 18:26  brak uprawnień Libet zawarł warunkową umowę sprzedaży nieruchomości w Żorach za 28,2 mln zł netto
18:15 LIBET S.A.: Zawarcie z bankami Porozumienia dotyczącego spłaty oraz rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania z dnia 30.11.2020 r. - opóźniona informacja poufna.
17:53 LIBET S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
12/07/22 17:20 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.