info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 08:01
kontakt
LIBET

Komunikaty

12/10/21 08:28 LIBET S.A.: Informacja dot. zamiaru zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.
30/09/21 21:16 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/21 08:31 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
10/08/21 15:51 LIBET S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
03/08/21 07:55 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
02/08/21 17:36  brak uprawnień LIBET SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 17:08 LIBET S.A.: Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:25 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce (i) zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
13/07/21 17:20 LIBET S.A.: Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych.
12/07/21 08:31 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce korekty zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
09/07/21 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
06/07/21 10:03 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (29 czerwca 2021).
05/07/21 07:49 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce (i) zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, (ii) zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
29/06/21 20:20 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2021 roku.
11:09 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ofercie publicznej.