info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 01:12
kontakt
LGTRADE

Komunikaty

13/11/20 08:20  brak uprawnień LOGINTRADE SA (9/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020r.
02/11/20 14:09 LOGINTRADE S.A.: Udzielenie prokury samoistnej
09/10/20 14:22 LOGINTRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 października 2020r.
14:16 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 09 października 2020r.
05/10/20 12:37 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 października 2020r.
12:32 LOGINTRADE S.A.: Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Logintrade S.A. zwołanego na 09 października 2020r.
09/09/20 09:34 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 09 października 2020 roku
31/08/20 12:31 LOGINTRADE S.A.: Plan połączenia spółek Logintrade S.A. oraz LT Serwis sp. z o.o.
19/08/20 07:57 LOGINTRADE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Logintrade S.A.
14/08/20 08:30  brak uprawnień LOGINTRADE SA (8/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020r.
29/06/20 12:59 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
12:52 LOGINTRADE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020r.
25/06/20 09:38 LOGINTRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2020r.
16/06/20 15:45  brak uprawnień LOGINTRADE SA (7/2020) Skorygowane raporty kwartalne za IV kwartał 2019r. i I kwartał 2020r.
03/06/20 19:56 LOGINTRADE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 czerwca 2020 roku