info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 04:34
kontakt
LETUS

Komunikaty

08/06/21 22:21  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (8/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
07/06/21 23:03  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
02/06/21 09:54  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (6/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
31/05/21 23:13  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
14/05/21 22:34  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
09/03/21 18:59 LETUS CAPITAL S.A.: Umowa dzierżawy nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną
15/02/21 19:38  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020
03/02/21 09:50  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (2/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
13/01/21 21:36  brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
18/12/20 00:26 LETUS CAPITAL S.A.: Zlecenie opracowania dokumentacji zgłoszeniowej ochrony patentowej wynalazku
00:24 LETUS CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy zobowiązującej do udzielenia licencji
16/12/20 23:33 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 20%
11/12/20 20:16 LETUS CAPITAL S.A.: Podpisanie umowy z rzecznikiem patentowym
20:10 LETUS CAPITAL S.A.: Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej
23/11/20 20:26 LETUS CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. poniżej progu 25%