info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 07:09
kontakt
LETUS

Komunikaty

22/07/21 12:20 LETUS CAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11:01 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Letus Capital S.A. w dniu 21 lipca 2021 r.
25/06/21 18:54 LETUS CAPITAL S.A.: Zawarcie pięciu umów dzierżawy pod lokalizację farm fotowltaicznych
22/06/21 23:08 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (10/2021) Korekta raportu EBI 9/2021
23:03 LETUS CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LETUS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał
22:58 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (9/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LETUS CAPITAL S.A. wraz z projektami uchwał
08/06/21 22:21 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (8/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020
07/06/21 23:03 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
02/06/21 09:54 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (6/2021) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
31/05/21 23:13 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
14/05/21 22:34 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
09/03/21 18:59 LETUS CAPITAL S.A.: Umowa dzierżawy nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną
15/02/21 19:38 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020
03/02/21 09:50 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (2/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
13/01/21 21:36 brak uprawnień LETUS CAPITAL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.