info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.28, godz. 20:15
kontakt
LAURENP

Komunikaty

10/01/22 16:06  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (2/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
04/01/22 09:29 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 r.
03/01/22 10:47  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (1/2022) Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii N
28/12/21 19:59  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (35/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 grudnia 2021 roku
23/12/21 18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii F, G i H spółki LAUREN PESO POLSKA SA
01/12/21 14:48 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
14:33  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (34/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2021 roku
19/11/21 17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii F, G i H spółki LAUREN PESO POLSKA S.A.
15/11/21 21:06  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (33/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
28/10/21 13:34 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie połączenia Emitenta z Polymertech sp. z o.o.
13/10/21 20:58  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (32/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
20:55  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (31/2021) Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki obrotu w alternatywnym systemie obrotu
22/09/21 13:07 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/09/21 10:15  brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (30/2021) Aktualizacja informacji dot. obligacji serii M
31/08/21 10:14 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Ponowna zmiana terminu zakończeniu rozmów w zakresie objętym listem intencyjnym