info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 07:29
kontakt
LARQ

Komunikaty

31/01/24 14:09 LARQ S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/01/24 12:42 LARQ S.A.: Zarząd LARQ S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/11/23 14:08 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
23/10/23 11:44 LARQ S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/10/23 13:58 LARQ S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
04/10/23 16:46 LARQ S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
27/09/23 17:44 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu półrocznego
07/09/23 18:46 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy
22/08/23 12:13 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii M
17/08/23 22:15 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
16/08/23 12:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki LARQ S.A.
15/08/23 17:56 LARQ S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/08/23 13:55 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki
04/08/23 16:03 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L1, L2, L3 i L4
27/07/23 18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L1, L2, L3 i L4 spółki LARQ