info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 13:28
kontakt
LABOPRIN

Komunikaty

08/10/20 14:55 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto we wrześniu 2020 roku
05/10/20 14:05 LABO PRINT S.A: drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/09/20 12:12 LABO PRINT S.A: Uzyskanie wsparcia ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
10:05 LABO PRINT S.A: LABO PRINT S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/20 13:21 LABO PRINT S.A: pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/09/20 LABO PRINT S.A: zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
10/09/20 14:02 LABO PRINT S.A: kolejny etap negocjacji - zawarcie listu intencyjnego
09/09/20 14:54 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2020 roku
04/09/20 18:05 LABO PRINT S.A: informacja o zawarciu transakcji zabezpieczających kurs waluty przychodów Emitenta
01/09/20 14:14 LABO PRINT S.A: rozpoczęcie negocjacji
19/08/20 19:05 LABO PRINT S.A: realizacja umowy inwestycyjnej - nabycie udziałów w Consalnet UG
13/08/20 12:54 LABO PRINT S.A: korekta raportu dot. realizacji umowy inwestycyjnej - nabycie udziałów w Cover Art. Sp. z o.o.
10/08/20 13:24 LABO PRINT S.A: informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lipcu 2020 roku
14/07/20 13:02 LABO PRINT S.A: realizacja umowy inwestycyjnej - nabycie udziałów Cover Art Sp. z o.o.
13/07/20 17:12 LABO PRINT S.A: zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej nowego przedsięwzięcia