info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 12:02
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

01/06/23 12:26  brak uprawnień LABOCANNA SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2023 r. wraz z projektami uchwał
12:23 LABOCANNA S.A.: ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
29/05/23 19:27  brak uprawnień LABOCANNA SA (10/2023) Raport roczny za 2022 rok
10/05/23 18:20  brak uprawnień LABOCANNA SA (9/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
15:30 LABOCANNA S.A.: dokonanie odpisu wartości udziałów spółki stowarzyszonej
09/05/23 09:00 LABOCANNA S.A.: Dokonanie płatności z tytułu zawartej ugody sądowej z Orange Polska S.A.
08/05/23 17:53  brak uprawnień LABOCANNA SA (8/2023) Zmiany w Zarządzie Labocanna S.A.
17:44  brak uprawnień LABOCANNA SA (7/2023) Powołanie członka rady nadzorczej
05/05/23 17:25  brak uprawnień LABOCANNA SA (6/2023) Rezygnacja członka rady nadzorczej
24/04/23 22:14 LABOCANNA S.A.: Zawarcie ugody sądowej z Orange Polska S.A.
13/04/23 20:41  brak uprawnień LABOCANNA SA (5/2023) Powołanie członka rady nadzorczej
07:25  brak uprawnień LABOCANNA SA (4/2023) Rezygnacja członka rady nadzorczej
10/02/23 19:23  brak uprawnień LABOCANNA SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
01/02/23 18:56 LABOCANNA S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy o zachowaniu poufności
30/01/23 12:30  brak uprawnień LABOCANNA SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.