info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 19:41
kontakt
LABOCANNA

Komunikaty

26/01/23 14:15  brak uprawnień LABOCANNA SA (1/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie Spółki Labocanna S.A.
16/12/22 15:13 LABOCANNA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
15/12/22 22:20 LABOCANNA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
13/12/22 22:40 LABOCANNA S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności oraz rozpoczęcie negocjacji handlowych z potencjalnym dostawcą
05/12/22 19:00 LABOCANNA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
22/11/22 10:05 LABOCANNA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
09:54  brak uprawnień LABOCANNA SA (21/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
09:50  brak uprawnień LABOCANNA SA (20/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2022 r.
08/11/22 17:45  brak uprawnień LABOCANNA SA (19/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
02/11/22 19:00  brak uprawnień LABOCANNA SA (18/2022) Zmiana adresu Spółki
25/10/22 18:21 LABOCANNA S.A.: ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 21 listopada 2022 r. wraz z projektami uchwał
18:15  brak uprawnień LABOCANNA SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.11.2022 r. wraz z projektami uchwał
24/10/22 19:13  brak uprawnień LABOCANNA SA (16/2022) Powołanie Prezesa Zarządu
19:12  brak uprawnień LABOCANNA SA (15/2022) Odwołanie Prezesa Zarządu
03/10/22 17:36 LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR