info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 13:10
kontakt
KUPIEC

Komunikaty

15/10/20 11:37 KUPIEC S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 14:57 KUPIEC S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
14:49 KUPIEC S.A.: Przyjęcie nowej strategii Spółki na lata 2020 - 2023
14/08/20 00:00  brak uprawnień KUPIEC SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
07/08/20 11:29 KUPIEC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 sierpnia 2020 r.
09:02  brak uprawnień KUPIEC SA (8/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10/07/20 15:44 KUPIEC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kupiec S.A.
15:33  brak uprawnień KUPIEC SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kupiec S.A.
26/06/20 20:28  brak uprawnień KUPIEC SA (6/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019
26/05/20 10:41 KUPIEC S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach Kupiec SA
25/05/20 14:35 KUPIEC S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach Kupiec SA
22/05/20 10:25 KUPIEC S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
09:41  brak uprawnień KUPIEC SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
21/05/20 17:25 KUPIEC S.A.: Informacja o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżącą działalność Spółki
15/05/20 11:00  brak uprawnień KUPIEC SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.