info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 04:54
kontakt
KRYNICKI

Komunikaty

25/11/21 14:02  brak uprawnień Krynicki Recykling potrzebuje inwestora, który wesprze rozwój spółki w Polsce i za granicą - zarząd
07:44  brak uprawnień Krynicki Recykling rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
07:31 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie w dniu 1 września 2021 roku z Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie umowy świadczenia usług doradczych - opóźniona informacja poufna.
23/11/21 05:32 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/21 12:05  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy w III kw. '21 wzrosła do 13,85 mln zł
11:54 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
08:50 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie zamówienia na dostawy szkła
30/09/21 11:01 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
27/09/21 08:30  brak uprawnień Krynicki Recykling chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,50 zł na akcję
08:19 KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
21/09/21 13:29  brak uprawnień Krynicki Recykling zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów w II półroczu
05:18 KRYNICKI RECYKLING S.A.: KRYNICKI RECYKLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/21 14:11  brak uprawnień Krynicki Recykling szacuje, że EBITDA grupy w II kw. '21 wzrosła do 16,3 mln zł
14:02 KRYNICKI RECYKLING S.A.: przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży
30/07/21 19:36  brak uprawnień KRYNICKI RECYKLING SA (1/2021) Krynicki Recykling Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021