info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 04:21
kontakt
KRUSZWIC

Komunikaty

16/11/20 17:16 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/09/20 17:22 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/20 15:04 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2020 roku.
09/09/20 11:41 KRUSZWICA: Wybór członków Komitetu Audytu.
11:34 KRUSZWICA: Powołanie osoby zarządzającej w ZT "Kruszwica" S.A.
28/08/20 16:51 KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku
26/08/20 14:18 KRUSZWICA: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
13:30  brak uprawnień Kruszwica wypłaci 2,8 zł dywidendy na akcję
13:13 KRUSZWICA: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku.
13:01 KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku.
27/07/20 15:29 KRUSZWICA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.
20/07/20 14:58 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
16/07/20 13:25 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
29/06/20 16:03 KRUSZWICA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
29/05/20 17:08 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego