info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 23:02
kontakt
KRUSZWIC

Komunikaty

29/05/20 17:08 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/20 09:38 KRUSZWICA: Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2019 rok.
19/05/20 13:44  brak uprawnień Kruszwica chce wypłacić 2,8 zł dywidendy na akcję za '19
13:37 KRUSZWICA: Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
12/05/20 10:06 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
30/04/20 17:30 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:19 KRUSZWICA: KRUSZWICA formularz raportu rocznego
28/04/20 12:59 KRUSZWICA: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Członka Komitetu Audytu.
10:34 KRUSZWICA: Powołanie osób zarządzających ZT "Kruszwica" S.A. na kolejną kadencję
09/04/20 16:39 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
18/03/20 11:00 KRUSZWICA: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
13/03/20 15:10 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
12/02/20 10:26 KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku.
10/02/20 13:57 KRUSZWICA: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
13:46 KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku.