info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 23:41
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

04/08/20 17:24  brak uprawnień WZ Kruka zdecyduje 31 VIII o skupie akcji własnych po 350 zł za sztukę lub wypłacie 5 zł dywidendy
16:54 KRUK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
31/07/20 08:36 KRUK S.A.: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2019
27/07/20 18:24  brak uprawnień Zarząd Kruka rekomenduje skup akcji własnych po 350 zł/akcję lub wypłatę dywidendy 5 zł/akcję (opis)
17:49  brak uprawnień Zarząd Kruka rekomenduje przeznaczenie części zysku za '19 na skup akcji własnych lub dywidendę
17:30 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu Spółki w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2019
21/07/20 19:03  brak uprawnień Kruk przyjął program emisji obligacji o łącznej wartości do 700 mln zł
18:54 KRUK S.A.: Ustalenie Pierwszego Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji
15/07/20 14:25 KRUK S.A.: Podsumowanie kosztów VI Programu Emisji Obligacji Publicznych
10/07/20 14:56  brak uprawnień Kruk wydał w II kw. na wierzytelności 23 mln zł, mniej rdr o 82 proc. (opis)
14:38  brak uprawnień Kruk wydał w II kw. na wierzytelności 23 mln zł, mniej rdr o 82 proc.
14:24 KRUK S.A.: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wpływie sytuacji epidemicznej na wyniki Grupy KRUK
KRUK S.A.: Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I półrocze 2020 roku
16/06/20 07:26  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Kruka do "redukuj"
08/06/20 18:12 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR