info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 12:32
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

26/08/21 22:37 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Rezygnacja osoby zarządzającej
13/08/21 11:35  brak uprawnień Korporacja Budowlana DOM SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07/07/21 15:04 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
23/06/21 18:55 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku
18:52 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.
22/06/21 20:14 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
31/05/21 17:36 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 17:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
17:24 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021r.
26/05/21 20:52 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
29/04/21 21:27 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz raportu rocznego
21:16 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15/03/21 20:35 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
01/02/21 18:47  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
28/01/21 19:28  brak uprawnień KB Dom złożył wniosek o ogłoszenie upadłości