info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 04:41
kontakt
KORBANK

Komunikaty

14/02/24 23:00  brak uprawnień KORBANK SA (2/2024) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2023 roku
25/01/24 17:24 KORBANK S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
17/01/24 18:24  brak uprawnień KORBANK SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku Korbank Spółka Akcyjna
14/11/23 23:47  brak uprawnień KORBANK SA (10/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2023 roku
25/10/23 13:48 KORBANK S.A.: Wdrożenie i certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001
14/08/23 23:56  brak uprawnień KORBANK SA (9/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2023 roku Korbank Spółka Akcyjna
31/07/23 14:53 KORBANK S.A.: Sprzedaż udziałów Korpower Sp. z o.o.
30/06/23 19:15  brak uprawnień KORBANK SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2023 r. Korbank Spółka Akcyjna
18:56 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2023 r.
14:47 KORBANK S.A.: Zbycie udziałów w spółce zależnej Korpower Sp. z o.o.
01/06/23 13:15 KORBANK S.A.: Sprostowanie do raportu bieżącego - komunikacja z dnia 1.06.2023
12:31 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z informacjami dla akcjonariuszy
12:27 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z informacjami dla akcjonariuszy
12:10  brak uprawnień KORBANK SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał Korbank Spółka Akcyjna
30/05/23 21:00  brak uprawnień KORBANK SA (6/2023) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2022