info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 16:58
kontakt
KORBANK

Komunikaty

12/11/21 15:56 brak uprawnień KORBANK SA (9/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2021 roku
02/11/21 17:06 KORBANK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny
12/08/21 15:19 brak uprawnień KORBANK SA (8/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2021 roku
28/06/21 15:20 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 28.06.2021 r.
14:47 brak uprawnień KORBANK SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 28.06.2021 r.
02/06/21 11:38 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
11:36 brak uprawnień KORBANK SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
28/05/21 14:46 brak uprawnień KORBANK SA (5/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2020
14:45 brak uprawnień KORBANK SA (4/2021) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2020
13/05/21 19:49 brak uprawnień KORBANK SA (3/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2021 roku
23/02/21 08:37 KORBANK S.A.: Informacja o transakcji w trybie art. 19 MAR
11/02/21 18:14 brak uprawnień KORBANK SA (2/2021) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2020 roku
20/01/21 14:17 brak uprawnień KORBANK SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
17/12/20 13:39 brak uprawnień KORBANK SA (12/2020) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2020
12/11/20 18:35 brak uprawnień KORBANK SA (11/2020) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2020 roku