info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.06, godz. 21:02
kontakt
KONSORCJ

Komunikaty

03/12/19 19:55  brak uprawnień GPW Benchmark : ORION, Konsorcjum Stali
19:53  brak uprawnień GPW Benchmark : ORION, Konsorcjum Stali
29/11/19 17:05  brak uprawnień Akcjonariusze Konsorcjum Stali mają porozumienie dot. głosowania ws. zniesienia dematerializacji akcji
16:48 KONSORCJUM STALI S.A.: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
28/11/19 14:57 KONSORCJUM STALI S.A.: Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
27/11/19 15:36 KONSORCJUM STALI S.A.: Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A.
25/11/19 17:11 KONSORCJUM STALI S.A.: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na WZ o co najmniej 2% w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.
16:50 KONSORCJUM STALI S.A.: Nabycie przez Spółkę akcji własnych.
12/11/19 16:03  brak uprawnień Konsorcjum Stali planuje skup do 448.413 akcji własnych po cenie 26 zł za akcję
15:56 KONSORCJUM STALI S.A.: Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki
15:51 KONSORCJUM STALI S.A.: Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki
08/11/19 17:42 KONSORCJUM STALI S.A.: KONSORCJUM STALI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/19 14:22 KONSORCJUM STALI S.A.: Przyspieszenie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
04/11/19 16:00 KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2019 r.
31/10/19 17:32 KONSORCJUM STALI S.A.: Uzyskanie przez jednostkę zależną od Emitenta pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu umowy kredytowej i zawarcie aneksu o charakterze technicznym z Bankiem ING Bank Śląski S.A.