info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 10:45
kontakt
KONSORCJ

Komunikaty

22/08/19 17:14 KONSORCJUM STALI S.A.: KONSORCJUM STALI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/19 17:10 KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwsze półrocze 2019 r.
23/07/19 17:00 KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwsze półrocze 2019 r.
03/07/19 11:41 KONSORCJUM STALI S.A.: Wystawienie przez Konsorcjum Stali S.A. gwarancji zobowiązań płatniczych Unii Stalowej sp. z o.o. na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. i wygaśnięcie gwarancji na rzecz ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.
29/05/19 16:26 KONSORCJUM STALI S.A.: Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na lata 2019-2021 przez Radę Nadzorczą
23/05/19 15:10 KONSORCJUM STALI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Emitenta
21/05/19 16:28 KONSORCJUM STALI S.A.: Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.05.2019 r.
20/05/19 19:47 KONSORCJUM STALI S.A.: KONSORCJUM STALI S.A. formularz raportu rocznego
19:43 KONSORCJUM STALI S.A.: KONSORCJUM STALI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:03 KONSORCJUM STALI S.A.: Informacja o korekcie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
16/05/19 18:43 KONSORCJUM STALI S.A.: KONSORCJUM STALI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/19 11:37  brak uprawnień Konsorcjum Stali planuje w latach 2019-2021 zainwestować ok. 38 mln zł netto
11:18 KONSORCJUM STALI S.A.: Przyjęcie planu inwestycyjnego na lata 2019 - 2021
08/05/19 17:13 KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2019 r.
07/05/19 16:56  brak uprawnień Konsorcjum Stali zakończyło realizację inwestycji w trzech oddziałach o wartości 56,5 mln zł