info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 14:21
kontakt
KOGENER

Komunikaty

23/11/21 13:18 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:17 KOGENERA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 23 listopada 2021 roku
13:16 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku
07:08 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/21 08:31  brak uprawnień Kogeneracja szacuje zysk netto po trzech kw. na 69 mln zł
08:12 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
27/10/21 14:40 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 23 listopada 2021 r.
19/10/21 13:12 KOGENERA: Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.
15/09/21 13:54 KOGENERA: Odmowa rejestracji zmiany Statutu Spółki
14/09/21 06:45 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 11:14  brak uprawnień KOGENERACJA SA (2/2021) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07:42 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 12:53  brak uprawnień KOGENERACJA SA (1/2021) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
12:33 KOGENERA: Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
24/06/21 16:38 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej