info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 01:42
kontakt
KOFAMA

Komunikaty

15/01/20 10:03  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
18/12/19 15:15 KOFAMA KOŹLE S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2019
09/12/19 15:02 KOFAMA KOŹLE S.A.: Powzięcie informacji o decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 04.12.2019 r.
21/11/19 12:06  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (15/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.
11:35  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (14/2019) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2019 r.
11:21 KOFAMA KOŹLE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ KOFAMA Koźle S.A.
14/11/19 11:24  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (13/2019) Raport kwartalny
21/10/19 11:48 KOFAMA KOŹLE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10:51  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/10/19 10:06  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (11/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14/08/19 10:30  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (10/2019) Raport za II kwartał 2019 r.
10:15  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (9/2019) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
04/07/19 14:24  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (8/2019) Rezygnacja Członka Zarządu
03/07/19 13:42 KOFAMA KOŹLE S.A.: Prawomocny wyrok w sprawie roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie umowy warunkowego odkupu akcji serii C1
25/06/19 12:58 KOFAMA KOŹLE S.A.: Istotne zamówienie