info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 21:13
kontakt
KLON

Komunikaty

04/08/20 14:02 brak uprawnień KLON SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020r. wraz z projektami uchwał.
13:26 KLON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020r. wraz projektami uchwał.
08/06/20 20:11 brak uprawnień KLON SA (6/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020r.
05/06/20 14:19 brak uprawnień KLON SA (5/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
13/05/20 20:58 brak uprawnień KLON SA (4/2020) Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego.
18/03/20 20:20 brak uprawnień KLON SA (3/2020) Raport roczny za 2019 r.
13/03/20 14:31 brak uprawnień KLON SA (2/2020) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego.
31/01/20 18:38 brak uprawnień KLON SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów w 2020 r.
14/11/19 21:17 brak uprawnień KLON SA (11/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019r.
14/08/19 08:25 brak uprawnień KLON SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019r.
21/06/19 10:31 KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 18 czerwca 2019r.
18/06/19 21:50 brak uprawnień KLON SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ KLON S.A. w dniu 18.06.2019r.
14/06/19 09:38 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki KLON S.A.
22/05/19 12:31 brak uprawnień KLON SA (8/2019) Zwołanie ZWZ na dzień 18.06.2019 r.
12:17 KLON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2019r.