info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.21, godz. 19:24
kontakt
KLEBA

Komunikaty

18/01/21 07:45 PRIMA PARK S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
31/12/20 09:52 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta powyżej progu 5%
30/12/20 13:35 PRIMA PARK S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
12:31 PRIMA PARK S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 5%
07/12/20 11:47 PRIMA PARK S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
11:40  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2020) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego
11:39  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
25/11/20 10:16  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
16/11/20 17:49  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
29/09/20 08:06  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
28/09/20 18:38 PRIMA PARK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Prima Park S.A. w restrukturyzacji
19/08/20 19:57  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
11:01  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2020) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki (PLWTTMN00075)
27/07/20 16:05  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
16:04  brak uprawnień PRIMA PARK SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązku informacyjnego