info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.27, godz. 10:12
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

26/01/21 10:37  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (4/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021.
18/01/21 17:51  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne wzrosty indeksów; WIG20 ponad poziomem 2.000 pkt.
17:47  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (3/2021) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta
16:26  brak uprawnień MFIPR: W co zainwestujemy Fundusze Europejskie? Rozpoczynamy konsultacje Umowy Partnerstwa (komunikat)
13:08 K&K HERBAL POLAND S.A.: Ogłoszenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:57  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (1/2021) Ogłoszenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/01/21 17:39 K&K HERBAL POLAND S.A.: Wypowiedzenie ramowej umowy dystrybucyjnej przez Bioline Products s.r.o.
13/01/21 18:31 K&K HERBAL POLAND S.A.: Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z True Games S.A.
09/01/21 16:10 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką z Grupy Movie Games S.A.
12:03 K&K HERBAL POLAND S.A.: Korekta numerów raportów bieżących 26/2020, 27/2020, 28/2020
07/01/21 18:57 K&K HERBAL POLAND S.A.: Korekta raportu nr 26/2021 i 27/2021: Zaproszenia do podjęcia negocjacji z Movie Games S.A.
18:20 K&K HERBAL POLAND S.A.: Korekta raportu nr 27/2021: Zaproszenia do podjęcia negocjacji z Movie Games S.A.
17:56 K&K HERBAL POLAND S.A.: Otrzymanie zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile SA.
22/12/20 23:54 K&K HERBAL POLAND S.A.: Wypowiedzenie umów apartamentów
18/12/20 11:41  brak uprawnień KK Herbal Poland rozpoczął przegląd opcji strategicznych