info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 10:04
kontakt
KKHERBAL

Komunikaty

14/02/20 17:36  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
30/01/20 15:49  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
22/01/20 17:58 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - Zmniejszenie udziału poniżej 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/01/20 19:34 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umowy dzierżawy budynku hotelowego
29/11/19 17:04 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego
27/11/19 17:49 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14/11/19 18:18  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
03/09/19 16:34 K&K HERBAL POLAND S.A.: Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego
14/08/19 18:38  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
08/07/19 14:50 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/06/19 12:08 K&K HERBAL POLAND S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/05/19 18:00  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (7/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
07/05/19 12:25 K&K HERBAL POLAND S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 maja 2019 roku
06/05/19 17:49  brak uprawnień K&K HERBAL POLAND SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 06 maja 2019 roku.
10/04/19 11:24 K&K HERBAL POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K Herbal Poland S.A. wraz z projektami uchwał